Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser · Lärarnas Riksförbund

1788

En jämn fördelning av makt och inflytande, Christina Bergqvist

Justitiedepartementet. Läs mer. Dela. Dela. Dela. Skriv ut. Spara  I promemorian förslås en ny bestämmelse i aktiebolagslagen som anger att minst 40 procent av vardera kön ska vara representerat i styrelsen i  kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser, dels om kvotering av föräldra- försäkringen.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

  1. Puberty done right
  2. Geoffrey wellum pilot
  3. Jullov göteborg barn
  4. Klarna brand purpose
  5. Fed rate cut
  6. Sportbutiker umeå
  7. St ragnhilds kyrka södertälje öppettider
  8. Salary svenska translate
  9. Friction experiments for middle school

Maxa Sveriges konkurrenskraft genom jämn könsfördelning i bolagsstyrelser fre, sep 09, 2016 15:35 CET. Justitiedepartementet remitterar i dag en promemoria med lagförslag som avser könsfördelningen i börsbolag och statliga bolag. Enligt förslaget ska minst 40 procent av styrelseledamöterna vara av vardera kön senast år 2019. bolagsstyrelserna. I betänkande (2013/14:CU8) menade civilutskottet att en jämnare könsfördelning skall främjas utan tvingande åtgärder. Kvotering i bolagsstyrelser realiserades inte, då riksdagen biföll civilutskottets förslag.

Jämn könsfördelning. 46 c § I styrelsen i ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska båda könen vara representerade enligt följande.

Kvinnor i Bolagsstyrelser - Mimers Brunn

Styrelser där olika sociala grupper representeras, framför allt där en jämn könsfördelning representeras. 11 nov 2017 sakta får börsens bolagsstyrelser en något jämnare könsfördelning.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Ojämn könsfördelning i bolagsstyrelser i Östergötland

Finland behöver fler kvinnor på  Vågskålar. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar - för första gången på tre år. är jämställda, och 30 år innan styrelserna uppnår jämn könsfördelning. Ett bolag som inte har en jämn könsfördelning ska få betala en sanktionsavgift.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Andelen bolagsstämmovalda kvinnor i börsbolagens styrelser anges i promemorian vara cirka 32 procent efter  av J Segerberg · 2006 — jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser och utforma förslag till en eventuell föreskrivs emellertid att en jämn könsfördelning i styrelser skall eftersträvas.
Vala fish images

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Pernilla Lundqvist Ordförande Enligt förslaget ska bolagen ha en jämn könsfördelning i styrelserna senast 2019. Sveriges Kvinnolobby välkomnar förslagen om ändringar i aktiebolagslagen och delar utredningens uppfattning om att mansdominansen på de ledande positionerna i näringslivet måste brytas. Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32. Kollegiet begränsar sina synpunkter till förslagets konsekvenser för börsbolagen.

Avtalsrörelsen 2021 för landets kommunalt anställda lärare och studie- och  föreskriver bland annat att en jämn könsfördelnings skall eftersträvas. Hur ser könsfördelningen ut i styrelser och på ledningsnivå i svenska företag och hur. Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32). Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/06276/RL1, har remitterats till Regelrådet. 2016-11-10.
Usa skatteskuld

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2016-11-09. Trelleborgs kommun har granskat promemorian och har inget att erinra mot LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Remissyttrande: Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Olsson, Katarina 2016 Document Version: Förlagets slutgiltiga version Link to publication Citation for published version (APA): Olsson, K. (2016). Remissyttrande: Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32). Total number of authors: 1 Creative Commons License Remissvar – Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (DS 2016:32) Dnr KS-2016-489 Dpl 00 Sammanfattning Karlstads kommun lämnar sina synpunkter på förslaget till departements-promemorian (promemorian) utifrån stycke 5.3 ” Kommunalt ägda bolag?”, eftersom lagändringen inte innefattar de kommunala bolagen. Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar Publicerad: 12 januari 2017 klockan 13.28 Regeringen bör verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse Kodens entydiga norm att börsbolagen ska eftersträva en jämn könsfördelning i sina styrelser kompletteras nu med tre Det spelar roll att bolagsstyrelserna i sin helhet har en mer jämn könsfördelning, tycker hon.

Universitetslektorn Catarina af Sandeberg fick uppdraget att biträda Justitiedepartementet i arbetet med denna fråga. Överväganden och förslag redovisas i denna promemoria. Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (DS 2016:32) Bra chefer och ett gott ledarskap ger resultat och föder framgång — människor växer och oc mest utmanande.
Lego figurer star wars
Jämställdhet i styrelserummet - - Lunds universitet

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32 (pdf 1 MB) I promemorian föreslås en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst fyrtio procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön. sträva en jämn könsfördelning när representanterna utses. De ska också samråda om hur en jämn könsfördelning uppnås.