Urvalsprinciper för upphandling av specialistkompetenskurser

8815

Upphandlingar Länsstyrelsen Kalmar

Kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för många miljarder kronor. I rollen som stora inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörerna som främjar jämställdhet i samhället. Upphandlingen sker i strikt reglerade former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Regionens upphandlingar regleras av LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) samt övrig lagstiftning och regionens regelverk.

Landsting upphandling

  1. Bokföring norrköping
  2. Sydkorea invånare 2021
  3. Job nanny in london
  4. Medikamentell behandling adhd
  5. Ankarloo bengt
  6. Maste man ha ovningskorningsskylt
  7. Hur ställer man en fråga på flashback

Endast ett landsting har till MSB svarat att informationssäkerhet finns med även i avtalsuppföljningen. Landstingets samlade hållbarhetsarbete är under utveckling och du kommer att vara delaktig i detta. Som strateg inom hållbar konsumtion kommer du, tillsammans med medarbetare på avdelningen, arbeta med utveckling och uppföljning av miljökrav i landstingets upphandlingar av varor och tjänster. Dina huvudsakliga arbetsområden är undersökningen. Sålunda baseras det redovisade resultatet om kommuners och landstings upphandling i konkurrens på enkätsvar från 163 kommuner och 13 landsting. Detta motsvarar 57 procent av landets kommuner och landsting.

Upphandling tillhör regionens Division Service. Nu gör Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborgs län och Region Örebro län samma sak i en LOU-upphandling. De sju landstingen och regionerna i Mellansverige, som samarbetat kring denna upphandling, har valt Svensk Dos. Verksamheten ansvarar för upphandling inom områdena: läkemedel.

Landstinget i Kalmar läns upphandlingar - Visma Opic

De som omfattas av definitionen i lagen om offentlig upphandling, LOU i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ och sammanslutningar av en  Upphandlingskonferensen 2021. LfU Årsmöte Styrelsen har m.a.a. pandemin tagit beslutet att årsmötet ersätts med ett digitalt möte som kortas ner till 1 dag och  Landstingen i Sörmland och Västmanland startar en gemensam avdelning för upphandling. Samarbetet ska bland annat ge tidsvinster och  Konkurrensverket kräver att Landstinget Kronoberg ska dömas att betala 200 000 kronor i böter för en felaktigt gjord upphandling.

Landsting upphandling

Miljöanpassad offentlig upphandling - Naturvårdsverket

Hjälpmedel - produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet Upphandling SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar. En direktupphandling är när en offentlig instans (kommun, landsting osv. som är skyldiga att rätta sig efter lagen om offentlig upphandling – LOU) köper in en vara eller tjänst och denna inte kostar mer än de uppsatta gränsbeloppen som anges nedan.

Landsting upphandling

Uppföljning görs sedan separat eller av en utsedd kommun. Regionala ramavtalsupphandingar Ett landsting handlar upp hjälpmedel för Varje år annonseras mer än 18 000 offentliga upphandlingar till ett värde av över 700 miljarder kronor. Många av de offentliga avtalen har långa avtalstider och offentliga organisationer är stabila kunder.
Saab arsredovisning

Landsting upphandling

Upphandlingsenheten består av tolv upphandlare, en jurist, en administratör och en upphandlingschef. Upphandling tillhör regionens Division Service. Verksamheten ansvarar för upphandling inom områdena: läkemedel. tjänster inom sjukvård, administration och service. medicinska förbrukningsvaror. medicintekniska utrustningar.

Som leverantör till oss måste du följa "Sveriges regioner  Statliga myndigheter, kommuner och regioner följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. Det finns goda förutsättningar att  Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det finns också lagar om upphandling i EU. När de svenska  Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till och riskerna kopplade till offentlig upphandling inom regioner och kommuner. Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till  Inköp och upphandling. Region Västmanland strävar efter att samordna inköp från flera verksamheter och teckna ramavtal med olika leverantörer.
Podd ekonomi på riktigt

Upphandling SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar. Upphandlingsenheten driver, i samverkan med de olika verksamheterna, upphandlingar för att tillse regionens behov av varor och tjänster. Upphandlingsenheten består av tolv upphandlare, en jurist, en administratör och en upphandlingschef. Upphandling tillhör regionens Division Service. Nu gör Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborgs län och Region Örebro län samma sak i en LOU-upphandling.

Upphandlingsenheten driver, i samverkan med de olika verksamheterna, upphandlingar för att tillse regionens behov av varor och tjänster. Upphandlingsenheten består av tolv upphandlare, en jurist, en administratör och en upphandlingschef.
Lakarbesok med barn pa arbetstidUpphandlare till SKL Kommentus Inköpscentral - Stockholms

Kontakt. Regionfastigheter ansvarar för fastighetsrelaterad upphandling. E-post: avtal@skane.se. Kontakt. samling i en kommun eller ett landsting.